Espumisan 100 mg Anti-colic Oral Drops Bloating Stomach Pain Kolki Wzdęcia 30ml

Sold EUR 11,13 Buy It Now, 30-Day Returns, Pay with PayPal and you're fully protected.

Seller: Top-Rated Seller masey28 (3.677) 99.9%, Location: Manchester, Ships to: GB, Item: 163985556302 ESPUMISAN 100mg/ml BABY ANTI COLIC DROPS 30ml What is Espumisan and what it's used for: Espumisan oral drops is a drug intended for the treatment of gastrointestinal disorders associated with the accumulation of excessive gas in the gastrointestinal tract. The preparation can also be used as an aid in the intestinal colic of infants and for the preparation of patients for abdominal diagnostic tests. Increased formation and accumulation of gases or bowel in the form of retail bubble froth leads to symptoms such as bloating and a feeling of fullness in the abdomen. This is the reason for colic in infants, which are common complaints encountered in about 1/3 of infants. Colic starts a few days after birth and continues until about the third month. It's found both in infants and in those fed with formula. Colic usually start during the same time of the day, oftenly afternoon and at night, with a suddenly strong cry. The child's face reddens, legs shrink to the belly, and the arms are in fists. The child is irritable, excited, restless. Espumisan reduces surface tension of gas bubbles and small bubble foam breaks. Released in this way gases can be absorbed by the intestinal wall and are released naturally. Espumisan acts in a physical manner, does not change the chemical reactions and is pharmacologically and physiologically inactive, doesn't interact with microorganisms and enzymes. Espumisan doesn't influence digestion and does not change the acidity in the stomach. Espumisan is used when: All diseases accompanied by increased formation and accumulation of gas in the gastrointestinal tract (flatulence), accompanied by symptoms such as discomfort, swelling, feeling of heaviness and fullness in the abdomen; colic in infants; excessive intake of air, as for the intake of food and drink leading to increased formation of gas (beans, cabbage, carbonated drinks); heart complaints as a result of upward movement of the diaphragm due to accumulation of gas in the gastrointestinal tract; preparation of the abdominal cavity for imaging (X-ray, ultrasound etc.) and as an addition to the contrast medium in double-contrast radiography; poisoning with detergents (tensides). Before using Espumisan: Espumisan should not be used in patients with hypersensitivity to the active engredient simethicone or to any other ingredient of the drug. Use of other drugs There are no known reactions between this product and others. Pregnancy and nursing There is no reason to avoid the use of Espumisan during pregnancy and nursing. Driving and use of machines Espumisan® L does not change the response time and does not affect your ability to drive and use machines. How to take Espumisan: Infants: 1ml. (equivalent to 5-10 drops) Espumisan is added to the bottle of milk during each meal or with a small spoon before or after each nursing. Kids between 1-6 years: 1ml (equivalent to 10 drops) Espumisan, 3-5 times a day. Kids between 6-14 years: 1-2ml. (equivalent to 10-20 drops) Espumisan, 3-5 times a day. Teens and Adults: 2ml. (equivalent to 20 drops) Espumisan, 3-5 times a day. Espumisan is taken during or after a meal, or if necessary at bedtime. Duration of treatment is determined by the progress of complaints. If necessary, Espumisan can be taken for a long time. For preparation of imaging the abdominal cavity 2ml. (equivalent to 50 drops) Espumisan, 3 the day before imaging and 2ml. Espumisan, in the morning on the day of the imaging, unless your doctor recommends otherwise. In addition to contrast media in imaging 4-8 ml. (equivalent to 100-200 drops) Espumisan to 1l.of contrast for mediadouble contrast radiography. As an antidote for poisoning with detergents Dosage is determined by the severity of the poisoning: Kids: 2.5-10ml. (65 drops to 1/3-rd of the bottle) Espumisan Adults: 10-20ml. (1/3-rd to 2/3-rds of the bottle) Espumisan. Please note: Before use, shake the bottle well. To dispense hold the bottle upside down. Espumisan can be used after operations. Espumisan does not contain sugar therefore suitable for diabetics and people with indigestion. If you've overdosed with Espumisan You cannot get poisoned if you overdose with Espumisan, so there are no reasons to worry. Possible side effects There are no known reactions between Espumisan and other products. How to store Espumisan Store under 30°C. To be contained in a place, out of children's sight! The active ingredient is: simeticone. 1ml (25 drops) of emulsion contains 40 mg. simethicone as dimethicone - silicon dioxide 96:4; simethicone (dimesthicone-silicon dioxide 96:4; simeticone). The other ingredients are: polyethyleneglycol 1500 monostearate, glycerol monostearate, sorbic acid, hydroxypropylcellulose, sodium cyclamate, saccharin sodium, banana flavor, purified water. Capacity: 30 ml ESPUMISAN 100mg/ml KROPLE NA KOLKI I WZDĘCIA 30 ml Espumisan® 100 mg/ml to nowy wariant kropli, zawierający wyższe* stężenie symetykonu - 100 mg/ml, dzięki czemu niemowlę ma mniej płynu do połknięcia i łatwiej podać mu odpowiednią dawkę leku. Krople Espumisan® 100 mg/ml to lek do stosowania w leczeniu objawowym zaburzeń żołądkowo-jelitowych, związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów takich jak, np.: wzdęcia lub nasilone powstawanie gazów w przewodzie pokarmowym w okresie pooperacyjnym. Substancją czynną leku Espumisan® 100 mg/ml jest symetykon, który zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu, zawartych w masach pokarmowych i w śluzie przewodu pokarmowego, powodując ich pękanie. Uwolnione w ten sposób gazy mogą być bez problemu wchłaniane przez ścianę jelita lub usuwane z przewodu pokarmowego w wyniku ruchów perystaltycznych jelit. Espumisan® 100 mg/ml to lek, który jest: Skuteczny: Symetykon rozbija i rozprasza gazy nagromadzone w przewodzie pokarmowym, przynosząc ulgę niemowlęciu Dobrze tolerowany: Krople Espumisan® 100 mg/ml zawierają symetykon. który nie wchłania się z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym i jest wydalany w postaci niezmienionej po przejściu przez przewód pokarmowy Wygodny do podania: mniej płynu do połknięcia dzięki skoncentrowanej dawce* Wskazania: Leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych, związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów takich jak, np.: wzdęcia lub nasilone powstawanie gazów w przewodzie pokarmowym w okresie pooperacyjnym. Pomocniczo w badaniach diagnostycznych jamy brzusznej (np. w celu redukcji cieni wywołanych gazami w badaniach radiologicznych, ultrasonograficznych; badania endoskopowe; jako dodatek do zawiesiny środka kontrastowego). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną - symetykon lub którąkolwiek substancję pomocniczą wchodzącą w skład produktu Espumisan® 100mg/ml Sposób stosowania: Dawkę można odmierzyć za pomocą kroplomierza lub łyżeczki dozującej z podziałką ml. 25 kropli odpowiada 1 ml (lub 100 mg symetykonu). O ile lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka leku Espumisan® 100 mg/ml to: Niemowlęta: 5-10 kropli należy dodać do butelki z mlekiem lub podać na małej łyżeczce przed każdym karmieniem. 1-6 lat: 10 kropli 3 do 5 razy dziennie. 6-14 lat: 10-20 kropli 3 do 5 razy dziennie. Młodzież i dorośli: 20 kropli 3-5 razy dziennie. Sposób stosowania: Przed użyciem wstrząsnąć! W celu odmierzenia odpowiedniej liczby kropel, butelkę należy trzymać pionowo, otworem ku dołowi. Aby umożliwić odmierzenie dawki w opakowaniu znajduje się miarka z oznaczeniem podanym w ml, nałożona na nakrętkę butelek zawierających 30 i 50 ml. W razie konieczności (np. w celu podawania dawki większej niż 25 kropli) można oderwać miarkę i używać jej zamiast kroplomierza. Espumisan® 100 mg/ml może być przyjmowany bezpośrednio przed, w trakcie lub po posiłku, w razie konieczności, również przed snem. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Espumisan® 100 mg/ml: Dotychczas nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania. Symetykon jest substancją chemicznie i fizjologicznie całkowicie obojętną, która nie wchłania się z przewodu pokarmowego, dlatego można praktycznie wykluczyć możliwość zatrucia. Nawet duże dawki leku Espumisan® 100 mg/ml są dobrze tolerowane. Stosowanie leku Espumisan® 100mg/ml z innymi lekami: Nie są znane interakcje z innymi lekami. Ciąża i karmienie piersią: Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Ze względu na brak badań klinicznych dotyczących stosowania leku w ciąży, nie zaleca się stosowania leku Espumisan® 100 mg/ml w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią. Ważne informacje o niektórych składnikach leku Espumisan® 100mg/ml: Espumisan® 100mg/ml zawiera sorbitol. Osoby z rzadkimi dziedzicznymi chorobami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinny przyjmować tego produktu. Stosowanie leku z jedzeniem i piciem: Espumisan® 100 mg/ml może być przyjmowany bezpośrednio przed, w trakcie lub po posiłku, w razie konieczności, również przed snem. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Espumisan® 100 mg/ml nie ogranicza zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Pojemnosc: 30 ml Condition: New, Brand: Berlin Chemie

PicClick Insights PicClick Exclusive
  •  Popularity - 29 sold, 0 available. 167 views, 1.5 views per day, 111 days on eBay. Very high amount of views.
  •  Price -
  •  Seller - 3.677+ items sold. 0.1% negative feedback. Top-Rated Seller! Ships on time with tracking, 0 problems with past sales.
Similar Items